Druki występują w dwóch wersjach, w zależności od trybu postępowania – starej i nowej. Stara wersja obowiązuje dla postępowań rozpoczętych do 19.09.2020 r., nowa – dla rozpoczętych od 20.09.2020 r.
Informacje dodatkowe

Druki w nowej wersji (dla nowego trybu postępowania)

Nazwa dokumentu/druku Pliki do pobrania

PB-12 Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy
Oświadczenie projektanta/projektanta sprawdzającego
PB-16 Zawiadomienie o zakończeniu budowy
PB-16A Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB-17 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
PB-17A Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
PB-10 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
PB-15 Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy.
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia rozbiórki obiektu budowlanego
Oświadczenie kierownika rozbiórki/inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków
Zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki obiektu budowlanego
Oświadczenie kierownika rozbiórki o zakończeniu.
Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności wydanej przez PINB decyzji.

Druki w starej wersji (dla starego trybu postępowania)

Nazwa dokumentu/druku Pliki do pobrania

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy.
Oświadczenie kierownika budowy lub robót o podjęciu się obowiązków.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego w całości/przed wykonaniem wszystkich robót
Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego.
Oświadczenie o braku sprzeciwu organów Sanepid, Straż Pożarna.
Karta informacyjna dla budynków mieszkalnych.
Karta informacyjna dla budynków i budowli.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy.
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia rozbiórki obiektu budowlanego
Oświadczenie kierownika rozbiórki/inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków
Zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki obiektu budowlanego
Oświadczenie kierownika rozbiórki o zakończeniu.
Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności wydanej przez PINB decyzji.


Aby rozpoznać czy postępowanie jest prowadzone według starego czy nowego trybu i jakich druków należy użyć, należy odnieść się do decyzji.

  • Jeżeli była ona zatwierdzona projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym, należy pobrać druki dla nowej wersji.
  • Jeżeli była ona zatwierdzona projektem budowlanym, należy pobrać druki dla starej wersji.
Jeden z powyższych zwrotów powinien występować w decyzji.